Význam dezinsekce v prevenci antimikrobiální rezistence

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Význam dezinsekce v prevenci antimikrobiální rezistence. Selská revue, 2022, roč. 2022(4), s. 94-99. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22126.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu významu dezinsekce v chovech hospodářských zvířat a jejího vlivu na vznik a šíření antimikrobiální rezistence zohledňující faktory, které ovlivňují její účinnost (místo vstupu do organismu, mechanismus působení, mechanismus hlavního účinku a způsobu účinku včetně aplikační formy).

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat