Význam funkčních znaků v chovu a šlechtění prasat

MICHALIČKOVÁ, Monika, KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil a ŽÁKOVÁ, Eliška. Význam funkčních znaků v chovu a šlechtění prasat. Náš chov, 2016, roč. 76(12), s. 36-37. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16188.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zhodnotit současné trendy v definici šlechtitelských cílů a zastoupení funkčních znaků ve šlechtitelských programech prasat, jako i jejich význam a přínosy. Selekční cíle jsou většinou definovány rozdílně pro mateřské a otcovské linie a liší se mezi jednotlivými šlechtitelskými programy (na základě preferencí chovatelů a spotřebitelů). Šlechtitelské cíle většiny šlechtitelských programů jsou zaměřeny na velikost vrhu, denní přírůstek od narození až do porážky, obsah masa a na znaky konverze krmiva. V mnoha selekčních programech bylo dosaženo tak vysoké úrovně produkčních znaků, že to hraničí s fyziologickými předpoklady. Současné šlechtitelské cíle v chovu prasat by proto měly být orientovány tak, aby splňovaly požadavky kvalitní produkce a minimálních nákladů. V posledním období hrají v moderních šlechtitelských schématech prasat významnou roli také znaky jako např. dlouhověkost prasnic a přežitelnost selat. S ohledem na aktuální trendy by šlechtitelské cíle měly zahrnovat kromě produkčních znaků i znaky funkční, jako například znaky přežitelnosti (vitality) a znaky welfare s cílem zvýšit udržitelnost produkce.

ProjektOptimalizace Českého národního programu pro šlechtění prasat se zvláštním ohledem na funkční a reprodukční znaky
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat