Význam kyseliny fytové ve výživě zvířat a lidí

MAROUNEK, Milan. Význam kyseliny fytové ve výživě zvířat a lidí. In Přírodní látky a jejich biologická aktivita. Praha: Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2010, s. 175-202. ISBN 978-80-246-1801-2.
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran653
Interní odkaz10052.pdf
Abstrakt

Kyselina fytová je hlavní forma fosforu v semenech rostlin. Využití fytátového fosforu je nízké u zvířat s jednoduchým žaludkem a vysoké u přežvýkavců. Z toho důvodu se krmné směsi pro drůbež a prasata běžně doplňují o mikrobiální fytasu. Ve výživě lidí přijímajících smíšenou stravu je její přítomnost v potravě spíše prospěšná než škodlivá.

ProjektHydrolýza kyseliny fytové v trávicím traktu nosnic
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce