Význam sociální hierarchie dojnic při využívání dojicích robotů

MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes a ŠÁROVÁ, Radka. Význam sociální hierarchie dojnic při využívání dojicích robotů. Náš chov, 2022, roč. 82(9), s. 54-56. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22142.pdf
Abstrakt

Rešerše současných poznatků o vlivu sociální hierarchie dojnic při využívání dojících robotů.

ProjektEliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníEtologie