Význam vakcinací v boji s antimikrobiální rezistencí

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Význam vakcinací v boji s antimikrobiální rezistencí. Selská revue, 2021, roč. 2021(5), s. 108-111. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21134.pdf
Abstrakt

Významný nárůst používání antibiotik v chovech zvířat včetně jejich nezodpovědného používání (poddávkování, předepisování), nadužívání a zneužívání (např. u virových infekcí) patří mezi klíčové faktory, které urychlují vývoj antimikrobiální rezistence u původců onemocnění lidí. Spolu s managementem a biosekuritou je vakcinace nedílnou součástí prevence výskytu bakteriálních a virových infekcí, čímž současně dojde také ke snížení použití antimikrobik, a tím i předcházení nárůstu infekcí způsobených patogeny rezistentními na antimikrobika. S klesající dostupností nových antibiotik proto představuje vakcinace jeden z významných nástrojů snížení výskytu antimikrobiální rezistence.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat