Význam vhodné volby zdroje dusíkatých látek pro krmné směsi intenzivně chovaných brojlerových králíků

UHLÍŘOVÁ, Linda, VOLEK, Zdeněk, ZITA, T., MAROUNEK, Milan, PŘÍDOVÁ, L., TŮMOVÁ, Eva a VEJČÍK, A., 2015 Význam vhodné volby zdroje dusíkatých látek pro krmné směsi intenzivně chovaných brojlerových králíků. In Nové směry v intenzivních a zájmových chovech králáků. Praha: Česká zemědělská univerzita a Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 48-54. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15209.pdf
Abstrakt

Cílem příspěvku bylo porovnat lupinu bílou (LB) a lupinu úzkolistou (LÚ) z hlediska jejich vlivu na produkci a složení mléka králic, růst a zdravotní stav odstavených králíků, stravitelnost živin, retenci dusíku a kvalitu jatečného těla. Byly sestaveny dvě laktační a dvě výkrmové diety. Kontrolní laktační dieta (LLB) a kontrolní výkrmová dieta (VLB) obsahovaly jako zdroj dusíkatých látek (NL) semena LB, zatímco pokusná laktační dieta (LLÚ) a pokusná výkrmová dieta (VLÚ) obsahovaly jako zdroj NL semena LÚ. Do pokusu bylo zařazeno 32 samic Hyplus, všechny po třetím porodu. Počet mláďat v každém vrhu byl ihned po porodu standardizován na 9. Sledovala se užitkovost samic, denní produkce mléka, užitkovost vrhů před odstavem i po odstavu, kvalita jatečného těla, stravitelnost živin a bilance dusíku. Výsledky experimentu potvrdily, že LB je velmi vhodným zdrojem NL a lze ji bezvýhradně doporučit do krmných směsí pro králíky. Lupina úzkolistá se zdá být dalším vhodným zdrojem NL, ale oproti LB byla zjištěna určitá negativa (nižší živá hmotnost samic v době odstavu, vyšší index zdravotního rizika u vykrmovaných králíků a nižší stravitelnost diet).

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníFyziologie výživy a jakost produkce