Významné změny ve výživě zvířat a silážování za posledních 65 let. A co dál?

LOUČKA, Radko., 2017 Významné změny ve výživě zvířat a silážování za posledních 65 let. A co dál?. In Uspořádání workshopu. Vrbice: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz17199.pdf
Abstrakt

Workshop se uskutečnil dne 30.11.2017 v Penzionu Pod Rozhlednou ve Vrbici u Kostelce nad Orlicí, moderoval Ing. Radko Loučka, CSc. Nosným programem byla diskuse k jednotlivým tématům. V první části workshopu si přítomní odborníci připomenuli jaké inovace či objevy posunuly silážování a výživu zvířat až do dnešní doby. Diskutovalo se také o tom, co by se v příštích letech mělo zlepšit, a to nejen v technologii výroby krmiv, ale i jejich využití a hodnocení.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat