Vztah chorob paznehtů k exteriéru u holštýnského skotu

ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, FLEISCHER, Petr, KRUPA, Emil, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a KREJČOVÁ, Michaela. Vztah chorob paznehtů k exteriéru u holštýnského skotu. Chovatelské listy, 2018, roč. 2018(1), s. 22-26. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz18047.pdf
Abstrakt

Článek se zabývá vztahem exteriéru k výskytu nemocí paznehtů u holštýnského skotu. K vyhodnocení byla použita logistická regrese, k popisu rizik spojených s utvářením končetiny, a lineární animal model pro vyhodnocení genetických korelací mezi znaky. Soubor zahrnoval 9 422 krav s hodnocením exteriéru a sledovaným onemocněním paznehtů: infekční nemoci, léze rohového pouzdra a souhrnný výskyt onemocnění paznehtů. Heritability nemocí byly okolo 8%. Genetické korelace mezi nemocemi paznehtů a znaky lineárního popisu končetin a paznehtů, které jsme nalezli, ležely v rozmezí absolutních hodnot od 3 do 48%. Jako znaky výrazněji geneticky spojené s výskytem nemocí paznehtů se projevily postoj zadních končetin zezadu, postoj zadních končetin z boku, úhel paznehtu i chodivost včetně celkového hodnocení končetin. Jako rizikové faktory vzhledem k výskytu nemocí paznehtů se jeví šavlovitý postoji končetin z boku, extrémně vbočený postoj končetin zezadu, velmi plochý pazneht a narušená motorika. U krav s velmi dobrým celkovým hodnocením je riziko výskytu nemoci paznehtů nejnižší.

ProjektVýzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat