Vztah exteriéru, výskytu klinické mastitidy a somatických buněk u holštýnského skotu

VAŘEKA, Jan, ZAVADILOVÁ, Ludmila, KAŠNÁ, Eva, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava a VOSTRÝ, Luboš., 2022 Vztah exteriéru, výskytu klinické mastitidy a somatických buněk u holštýnského skotu. In Příspěvek J. G. Mendela ke šlechtění hospodářských zvířat. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. Praha Uhříněves Oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat, s. 22-31. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz22040.pdf
Abstrakt

Mastitida je významné onemocnění v chovu skotu. Mastitidy se dělí na klinické a subklinické. Typickými příznaky klinické mastitidy (KM) je otok, zarudnutí a bolestivost mléčné žlázy, přítomnost vloček v mléce nebo mléku nepodobný sekret. Vyhodnocen byl fenotypový vliv hloubky vemene jako znaku exteriéru na výskyt KM a počet somatických buněk u holštýnského skotu. KM byla definována jako binární znak, přičemž 1 znamenala výskyt onemocnění a 0 bez výskytu KM během laktace. Počet somatických buněk (SCC) byl převeden na skóre somatických buněk (SCS) v zájmu normálního rozložení dat. Korelace naměřených údajů mezi sledovanými znaky se pohybovaly od -0,13 do 0,69. Tyto korelace byly označovány jako fenotypové. Byla navržena vhodná selekční kritéria výběru prvotelek. Optimální bodové hodnocení exteriéru z hlediska nízkého výskytu KM se většinou shodovalo s optimálním bodových hodnocením z hlediska nízkého SCS.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Výzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat