Vztah věku krav při prvním otelení a dlouhověkosti krav

ZAVADILOVÁ, Ludmila a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Vztah věku krav při prvním otelení a dlouhověkosti krav. Náš chov, 2011, roč. 71(5), s. 29-30. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz11046.pdf
Abstrakt

Analýzou přežitelnosti byl vyhodnocen vliv věku při prvním otelení na funkční dlouhověkost krav holštýnského plemene. Soubor zahrnoval 709 495 plemenic. V modelu byly použity časově závislé efekty roku, období otelení a stáda, pořadí a období laktace, změny velikosti stáda, třída mléčné užitkovosti a časově nezávislý efekt věku při prvním otelení. Relativní riziko vyřazení stoupalo s věkem prvotelek. Vzhledem k funkční dlouhověkosti se nižší věk jeví jako vhodnější v porovnání se staršími zvířaty, které vykazují vyšší riziko vyřazení tj. kratší produkční věk.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících zdraví a dlouhověkost dojnic
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat