Vztahy mezi reprodukčními ukazateli holštýnských plemenic a jejich matek

ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, ZAVADILOVÁ, Ludmila, MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, BOUŠKA, Josef a KREJČOVÁ, Michaela. Vztahy mezi reprodukčními ukazateli holštýnských plemenic a jejich matek. Náš chov, 2009, roč. 69(11), s. 46-49. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9125.pdf
Abstrakt

Byl analyzován vztah mezi reprodukčními ukazateli matek a jejich dcer. Hodnoceno bylo 303 406 krav holštýnského skotu . U plemenic a jejich matek byly zjištěny ukazatelé reprodukce v 1. až 3. mezidobí tj. servis perioda (SP), postservisní interval PSI (doba od 1. zapuštění do zabřeznutí), korigovaná užitkovost plemenic v 1. laktaci (FPCM) dcer. Pro vyhodnocení byla použita vícefaktorová analýza variance s použitím procedur CORR a GLM statistického programu SAS. Byly zjištěny kladné korelace mezi SP matek v 1. mezidobí a SP dcer v 1. až 3. mezidobí r = 0,13 až r = 0,23. Rozdíly SP plemenic rozdělených podle SPP matek činily v 1. mezidobí 15,56 dne; u SP2 13,93 dne a SP3 11,91 dne byly statisticky průkazné. Mezi PSI matek v 1. mezidobí a délkou SP dcer v 1. až 3. mezidobí byly odhadnuty středně vysoké hodnoty korelačních koeficientů na úrovni r = 0,32 až 0,50. Vztah PSI matek a dcer pak charakterizují korelace v rozmezí r = 0,25 až 0,41 pro jednotlivá mezidobí dcer.

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících zdraví a dlouhověkost dojnic
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat