Welfare a zdraví z pohledu hodnocení denní aktivity dojnic

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, SMUTNÁ, Š., SMUTNÝ, L., VOKŘÁLOVÁ, J. a ZÁBRANSKÝ, L., 2017 Welfare a zdraví z pohledu hodnocení denní aktivity dojnic. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2017. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 42-45. ISSN 978-80-7403-170-0
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz17255.pdf
Abstrakt

Cílem této studie bylo vyhodnocení denního časového režimu dojnic na základě dlouhodobého sledování v průběhu jednoho roku. Analyzovali jsme 24hodinové cykly základních denních aktivit, shromážděných od 96 dojnic ustájených ve třech volných stelivových stájích na třech farmách. Sledované parametry byly vyhodnoceny pomocí statistického software Statistica pomocí neparametrických testů. V průběhu sledování jsme zjistili následující strukturu denních aktivit: příjem krmiva 4,5hodiny denně, ležení a odpočinek v boxech 12,6 hodin denně, sociální interakce 2,4 hodiny denně, přežvykování 8,2 hodin denně, napájení 0,5 hodiny denně a 2,6 hodiny denně – pobyt mimo kotec včetně přesunů do dojírny na dojení a zpět. Krávy ustájené ve volných stájích s kompaktními betonovými podlahami vyžadují minimálně 12 hodin odpočinku v pohodlných boxových ložích. Denní časový režim, tj. čas určený pro různé činnosti, může vykazovat různé odchylky nejen v závislosti na úrovni chovného prostředí, ale samozřejmě také na struktuře stáda, managementu chovu a zdravotním stavu ustájených dojnic.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu