Welfare hospodářských zvířat: význam, vymezení, měření

ŠPINKA, Marek. Welfare hospodářských zvířat: význam, vymezení, měření. Veterinářství, 2012, roč. 62(7), s. 406-409. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12078.pdf
Abstrakt

Welfare je stále významnějším aspektem chovu hospodářských zvířat v Evropě. Lze jej vymezit jako kvalitu života zvířat chovaných člověkem. K welfare přispívají tři složky: jak se zvířeti daří po fyzické stránce, jak svůj život prožívá po psychické stránce a do jaké míry může žít způsobem přirozeným pro daný druh. Stanovit welfare kvantitativně na farmách je důležité pro rozvoj komerčních systémů dodržujících vyšší úroveň welfare, než je zákonné minimum. Změřit welfare na farmě je obtížné ze dvou důvodů: jednak řadu ukazatelů lze teoreticky stanovit velmi přesně, avšak v provozních podmínkách je to příliš náročné. Za druhé je otázka, jakou váhu jednotlivým ukazatelům a oblastem welfare přisoudit při souhrnném hodnocení. Welfare bývá dosud hodnoceno podle parametrů ustájení, a nikoli podle zdravotního, fyzického a psychického stavu zvířat. Systém hodnocení Welfare Quality® je prvním celoevropským systémem založeným na ukazatelích zjištěných přímo na zvířatech. Jeho principy jsou v článku popsány.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníEtologie