Welfare - předpoklad zdraví zvířat - nedílná součást biosecurity v chovech

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela, VOKŘÁLOVÁ, J. a TITTL, K., 2014 Welfare - předpoklad zdraví zvířat - nedílná součást biosecurity v chovech. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2014. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 57-60. ISSN 978-80-7403-127-4
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz14157.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu různých způsobů hodnocení úrovně pohody (welfare) hospodářských zvířat jako nedílné součásti zásad správné chovatelské praxe a významného předpokladu udržení dobrého zdravotního stavu chovaných zvířat a zabezpečení chovu před průnikem infekčních agens do chovu – biologické bezpečnosti (biosecurity). Vysoká úroveň welfare má přímý i nepřímý vliv na kvalitu produkovaných surovin a potravin živočišného původu včetně ekonomické rentability chovu

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat