WELLUP - porodní kotec s kombinovaným ustájením pro rodící a kojící prasnice

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. WELLUP - porodní kotec s kombinovaným ustájením pro rodící a kojící prasnice. Autoři: GOUMON, Sébastien, ILLMANNOVÁ, Gudrun, LIPENSKÝ, Jan, ROZKOT, Miroslav, MARTÍNEK, Ladislav a VÁCLAVKOVÁ, Eva.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7403-215-8. 2018-12-13.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz18283.pdf
Abstrakt

Porodní kotec WELLUP byl vyvinut v reakci na narůstající společenskou poptávku po vyšší úrovni welfare hospodářských zvířat. Jedná se o netradiční technologii kombinovaného ustájení rodících a kojících prasnic, v níž se snoubí využití klecové fixace prasnice trvající pouze několik dní s volným ustájením po zbytek laktace. Ve srovnání s konvenční technologií bývají alternativní systémy kotcového ustájení rodících a kojících prasnic zatíženy výrazně nižší efektivitou produkce při vyšších investičních i provozních nákladech. Kotec WELLUP byl navržen tak, aby jeho použití v praxi co nejvíce minimalizovalo zmíněné negativní dopady. Cílem této metodiky je dát chovatelům technický popis porodního kotce WELLUP a současně jim poskytnout návod jak tento kotec používat jako bezpečnou alternativu ke konvenčním porodním kotcům s klecovou fixací prasnic trvající až do odstavu selat.

ProjektUstájení prasnic zajišťující welfare i ekonomiku, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Ke stažení 18283
OdděleníChov prasat, Etologie