WelZdrBio (welfare-zdraví-biosecurity)

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. WelZdrBio (welfare-zdraví-biosecurity). Autoři: NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela.. Česká republika. Software WelZdrBio. 2018-12-28.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz18281.pdf
Abstrakt

Program WelZdrBio (welfare-zdraví-biosecurity) provádí hodnocení úrovně welfare, zdraví a biosecurity v chovech dojeného skotu, prasat, nosnic a brojlerů. Vychází z požadavku na zvyšování úrovně welfare, udržování dobrého zdravotního stavu chovaných zvířat a biologické ochrany chovů před průnikem patogenů do chovu a jejich šíření na farmě. Hodnocení vychází z analýzy jednotlivých základních a dílčích kontrolních kritických body, které se vztahují k jednotlivým oblastem – welfare, zdraví a biosecurity, která je rozdělena do dvou částí, a to externí a interní.

ProjektVytvoření systému hodnocení biosecurity, welfare a zdraví hospodářských zvířat pro produkci zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat