Workshop: Domácí luskoviny – ekonomicky a nutričně hodnotná krmiva a Výsledky projektu „Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace“. "

JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, HOMOLKA, Petr a LOUČKA, Radko., 2022 Workshop: Domácí luskoviny – ekonomicky a nutričně hodnotná krmiva a Výsledky projektu „Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace“. ". In Uspořádání workshopu, 5.12.2022. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz22250.pdf
Abstrakt

Dne 5. prosince 2022 se ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. uskutečnil workshop s názvem „Domácí luskoviny – ekonomicky a nutričně hodnotná krmiva a Výsledky projektu „Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace““. Workshop byl pořádán členy oddělení Výživy a krmení hospodářských zvířat a představil výsledky řešení projektu DKRVO (MZERO0178) a NAZV „Domácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu“ (QK21010344). Byla prezentována témata: Testování kvality krmiv pomocí in vivo bilanční stravitelnosti; Nutriční hodnota amarantu pro krmení přežvýkavců; Sklizeň a konzervace luskovin pěstovaných na dvou lokalitách; Předběžné výsledky nutriční hodnoty hrachu, bobu, lupiny žluté a úzkolisté na pracovišti VÚŽV, v.v.i. a Předběžné výsledky nutriční hodnoty hrachu na pracovišti NutriVet, s.r.o.

ProjektDomácí bílkovinné plodiny ve výživě skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat