Workshop k aktuálním problémům ve výživě skotu a produkci bioplynu v BPS, zejména v oblasti konzervace objemných krmiv a v návaznosti na precizní zemědělství

LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav., 2020 Workshop k aktuálním problémům ve výživě skotu a produkci bioplynu v BPS, zejména v oblasti konzervace objemných krmiv a v návaznosti na precizní zemědělství. In Uspořádání workshopu. : Nutrivet Pohořelice, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves, s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz20125.pdf
Abstrakt

Workshopu k aktuálním problémům ve výživě skotu a produkci bioplynu v BPS, zejména v oblasti konzervace objemných krmiv a v návaznosti na precizní zemědělství se zúčastnilo 37 odborníků z praxe. Na workshop zaznělo 6 příspěvků. Hlavní a první z nich, s názvem “Vliv technologických podmínek sklizně pícnin na kvalitu fermentačního procesu konzervovaných krmiv ve vztahu k funkci bachoru dojnic“, přednesl Ing. Radko Loučka, CSc. Na workshopu budou prezentovány výsledky projektů MZE-RO0718, QK1810137.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat