Workshop Využití přístrojů NIRS in situ v precizním zemědělství

LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav., 2021 Workshop Využití přístrojů NIRS in situ v precizním zemědělství. In Uspořádání workshopu. Pohořelice: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. a Nutrivet s.r.o., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz21046.pdf
Abstrakt

Workshop „Využití přístrojů NIRS in situ v precizním zemědělství“ k projektu QK18180137 se uskutečnil v úterý 27. dubna 2021 v Pohořelicích. Organizace se ujali pracovníci firmy NutriVet s.r.o., Pohořelice a Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i., Praha-Uhříněves. Program byl zaměřen na praktické použití přenosných laboratoří AgriNIR, X-NIR a HarvestLab. Účastníkům byly předány knihy o silážování. Zúčastnilo se celkem 12 odborníků z praxe.

ProjektAplikace precizního zemědělství v celém procesu od výroby siláží až po krmení skotu
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat