Za kolik vyrábí podniky mléko v ČR?

SYRŮČEK, Jan., 2017 Za kolik vyrábí podniky mléko v ČR?. In Farmářský den, Velká Chyška. Praha: MZE, VÚŽV v.v.i., s. 9-16. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17202.pdf
Abstrakt

Mléko je jednou z nejvíce vyráběných hodnotných zemědělských komodit na celém světě. Roční celosvětová produkce veškerých druhů mlék představuje 818 mld. litrů, z toho výroba kravského mléka dosahuje 674 mld. litrů a 28 % činí produkce v zemích EU-28 (eAgri, 2017). V ČR představuje mléko dle Strategie resortu MZe s výhledem do roku 2030 jednu z klíčových komodit z hlediska zachovaní vhodné struktury českého zemědělství. Významnost produkce v ČR potvrzuje podíl tržeb za mléko na živočišné výrobě i na celkové produkci zemědělského odvětvi. K 1. 4. 2017 bylo na území ČR celkem 1 421 tis. kusů skotu (meziroční zvýšeni o 5 584 kusů, tj. o 0,4 %) a z toho 369 802 dojnic, což představuje meziroční pokles stavu o 2 708, tj. o 1 % (ČSU, 2017). Z dlouhodobého pohledu je patrné, že se v ČR snížily počty dojených krav (v letech 2003 až 2013 o 99 tis. kusů a 21 %). Pokles početních stavů se zastavil v roce 2013, od kdy se stavy dojnic mírně zvýšily (v letech 2013 až 2017 o 2 tis. kusů a 1 %). Pozitivně lze hodnotit růst dojivosti v ČR. Celková výroba mléka v ČR v roce 2016 vzrostla oproti roku 2015 o 38 mil. litrů (1,3 %), byla na úrovni 2 984 mil. litrů tj. 22,03 litrů na kraví a den (meziroční zvýšeni o 0,1 litrů a 0,5 %) a 8 061 litrů na kraví za rok. V první polovině roku 2017 se počet skotu proti stejnému období předchozího roku zvýšil o 36,4 tis. kusů (+ 2,6 %), z toho počet dojených krav se snížil o 7,3 tis. kusů na 364 tis. kusů (- 2%). Výroba mléka v 1. pololetí roku 2017 byla 1 495 mil. litrů, tj. ve srovnaní s minulým rokem pokles o 1,8 %. Průměrná denní dojivost v prvním pololetí tohoto roku byla 22,69 litrů, což představuje narůst o 1,1%. Dojivost se v ČR zvyšuje každým rokem a je jedna z nejvyšších mezi státy EU. V roce 2016 se dojivost na krávu u států EU-28 pohybovala v průměru mezi 3 299 kg (Rumunsko) a 9 621 kg (Dánsko) při průměru 6 906 litrů. ČR byla z tohoto pohledu 6. nejlepší s průměrem 8 344 kg (EU Milk Market Observatory, 2017).

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu