Zahraniční Interbullové plemenné hodnoty v genomickém hodnocení

PŘIBYL, Josef a PŘIBYLOVÁ, Jana. Zahraniční Interbullové plemenné hodnoty v genomickém hodnocení. GenoTyp, 2015, roč. 2015(není), s. 9-10. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz15097.pdf
Abstrakt

Domácí dojený skot je pod silným vlivem dovozů plemenných býků ze zahraničí. Důsledkem je, že mladí jedinci mají slabý vztah k domácí kontrole užitkovosti a tím i méně spolehlivou plemennou hodnotu. Je vhodné do domácího hodnocení zvířat začlenit i celosvětové plemenné hodnoty z Interbullu, neboť dovážení plemeníci mají mezinárodní původ. Při hodnocení zvířat se v současnosti přechází na genomické hodnocení, které využívá genetické markéry. Včlenění genetických markérů do hodnocení a přidání Interbullových hodnot k domácí kontrole užitkovosti zlepšilo přesnost hodnocení mladých zvířat.

ProjektCelostátní informační systém genetického hodnocení hospodářských zvířat
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat