Zajištění krmivové základny s ohledem na možné klimatické změny

LOUČKA, Radko, JANČÍK, Filip a TYROLOVÁ, Yvona. Zajištění krmivové základny s ohledem na možné klimatické změny. Praha: Agrární komora ČR, 2019, 87 s. ISBN 978-80-88351-05-4
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran87
Interní odkaz19281.pdf
Abstrakt

Změny klimatu mají zásadní vliv na výživu a následně na užitkovost hospodářských zvířat. Pokud se v některém roce vlivem sucha nepodaří pro zvířata zajistit krmiva v požadovaném množství a kvalitě, výrazně se to projeví na zhoršení jejich pohody, zdraví i užitkovosti. V úvodu knihy jsou na klimatické jevy zmíněny názory odborníků a politiků. Na důsledky sucha je třeba se připravit především vytvořením zásob krmiv. Kniha předkládá návrhy opatření, která by mohla negativní vlivy klimatických změn alespoň zmírnit. Jsou rozděleny na uplatnění prvků precizního zemědělství, na výběr plodin s vyšší tolerancí k suchu, na změny v pěstování, sklizni a konzervaci píce, na optimalizaci krmivové základny a na další krmivářská a chovatelská opatření.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat