Základy správné chovatelské praxe v zoologických zahradách (Zoohygiena zoozvířat v praxi)

NOVÁK, Pavel, ŠOCH, Miroslav, PŘIKRYL, Ivan a MALÁ, Gabriela. Základy správné chovatelské praxe v zoologických zahradách (Zoohygiena zoozvířat v praxi). Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., 2013, 50 s. ISBN 978-80-7403-109-0
Kateg. publikaceOstatní..
Počet stran50
Interní odkaz13184.pdf
Abstrakt

Publikace umožňuje uživatelům vytvořit si základní představu o specifitách chovu zvířat v zoologických zahradách (technologické systémy ustájení, krmení, manipulace, transport, aj.). Úloha chovatele/ošetřovatele spočívá ve snaze vytvoření takových podmínek, které by zvířatům umožňovali přirozené projevy chování a současně naplňovali přirozené potřeby zvířat (fyziologické, ochranné a behaviorální potřeby aj.). Dále publikace poskytuje informace zaměřené do oblasti hygieny a technologie chovu u nejčastěji chovaných zvířat v zoologických zahradách v České republice.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat