Zaměstnanost a pracovní náklady u podniků s produkcí mléka v ČR

SYRŮČEK, Jan a BARTOŇ, Luděk. Zaměstnanost a pracovní náklady u podniků s produkcí mléka v ČR. Náš chov, 2021, roč. 81(2), s. 12-18. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz21010.pdf
Abstrakt

Odhaduje se, že z celkového počtu obyvatel naší planety (7,6 mld.) je zaměstnáno přibližně 44 % osob (3,3 mld.). Z tohoto počtu asi 880 mil. osob (26,5 %) pracuje v zemědělském sektoru. Ze statistik vyplývá, že větší podíl osob (až 60 %) pracuje v agrární prvovýrobě v nízkopříjmových zemích. V zemích EU se podíl pracujících v zemědělství v roce 2019 pohyboval mezi 0,6 a 21 % při průměru 4,3 %. Pro ČR platí, že s podílem 2,7 % (141 tis. osob) je z tohoto pohledu podprůměrná. V letech 2012 až 2019 byla v ČR u podniků s chovem dojeného skotu prostřednictvím dotazníků získávána data mj. o počtu ošetřovatelů dojnic a o výši ročních pracovních nákladů. V průměrném hodnoceném podniku se v průměru analyzovaných let staralo o dojnice 13 pracovníků, tzn. na jednoho z nich připadlo 49 dojnic a 402 tis. litrů prodaného mléka za rok. Pracovní náklady byly v průměrné výši 10 tis. Kč na krávu a rok, tj. 1,25 Kč na litr prodaného mléka. V posledních třech letech se pracovní náklady na litr zvýšily o 8 %. Bylo zjištěno, že pracovní náklady byly o 0,77 Kč na litr prodaného mléka vyšší u podniků s počtem krav do 200 oproti chovům, kde počet dojnic byl vyšší jak 999. Zároveň byly pracovní náklady o 29 % vyšší u chovů s produkcí mléka pod 7 tis. litrů než u chovů s produkcí nad 10 tis. litrů.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace, Eliminace rizikových faktorů zdraví a reprodukce dojnic pomocí využití automatizovaných systémů měření a sběru dat
OdděleníChov skotu