Zařazení jalovic a krav do reprodukce a jejich následná užitkovost a plodnost

ŠEFROVÁ, Jaroslava, ŠTÍPKOVÁ, Miloslava, MATĚJÍČKOVÁ, Jitka, BOUŠKA, Josef a JÍLEK, František. Zařazení jalovic a krav do reprodukce a jejich následná užitkovost a plodnost. Náš chov, 2009, roč. 69(1), s. 57-62. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9003.pdf
Abstrakt

Cílem práce bylo zjistit vliv věku jalovic českého strakatého skotu při zařazení do reprodukce a vliv délky inseminačního intervalu krav na jejich reprodukční výkonnost a užitkovost. Věk při zařazení do reprodukce ovlivnil průkazně reprodukční ukazatelejen u jalovic. Věk při zařazení jalovice do plemenitby průkazně ovlivnil délku inseminačního intervalu na 1. laktaci, na 1. a 2. laktaci obsah bílkovin, na 2. a 3. laktaci množství bílkovin a množství tuku na 2. laktaci. Vztah mezi délkou inseminačního intervalu a reprodukční i produkční výkonnosti krav byl rovněž průkazný. První zapuštění ve věku nad 614 dní mělo za následek lepší reprodukční ukazatele u jalovic a prvotelek, ale nižší úroveň parametrů mléčné produkce na 2. a 3. laktaci. Kratší inseminační interval krav pozitivně ovlivnil následnou reprodukci. Plemenice poprvé inseminované po 80. dni po otelení měly průkazně vyšší užitkovost.

OdděleníChov skotu