Zařízení na modelování emise plynů

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zařízení na modelování emise plynů. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Patentový spis CZ 305692 B6. 2015-12-30.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz15211.pdf
Abstrakt

Zařízení na modelování emise plynů ve tvaru tunelu je tvořeno dvěma bočními stěnami (1), (2), přední stěnou (3), ve které je výstupní otvor (4) obdélníkového tvaru a zadní stěnou (5) s kruhovým otvorem (15), ve kterém je axiální ventilátor (6). Vrchní stěna (7) je rozdělena na 3 části, které dělí vnitřek tunelu, kdy v první části (8) je umístěna lišta (9) s háčky (10) k uchycení jednotlivých senzorů plynů a dalších přístrojů, ve střední části (16) je zasunovací průhledná deska (11) s upevněným kolíkem (12), pod touto částí je ukládací plocha (14) pro zkoumaný substrát, která zasahuje až pod třetí část (13). Stěny první části (8), druhé části (16) a třetí části (13) jsou tepelně izolovány.

ProjektVýzkum základních enviromentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat