Zařízení na modelování emise plynů

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zařízení na modelování emise plynů. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 20938 U1. 2010-05-31.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz10065.pdf
Abstrakt

Produkci amoniaku a skleníkových plynů dojnic na pastvině je nemožné stanovit. Z tohoto důvodu bylo realizováno zařízení ve kterém lze modelovat uvolňování amoniaku a dalších plynů do ovzduší. Podstatou je měřicí tunel s ventilátorem, u kterého lze řídit průtok vzduchu. Jako zdroj emise plynů v měřicím tunelu jsou 4 výkalové koláče s přesně definovanými parametry o hmotnosti cca 16 kg. Před výstupem vzduchu z tunelu jsou umístěny senzory plynů. Během experimentu lze modelovat podmínky. Kromě průtoku vzduchu lze modelovat množství dešťových srážek, mechanické zásahy do integrity výkalových koláčů, vláčení pastviny a další zásahy.

ProjektVýzkum základních enviromentálních aspektů v chovech hospodářských zvířat z hlediska skleníkových plynů, pachu, prachu a hluku, podporujících welfare zvířat a tvorbu BAT
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat