Zařízení na simultánní měření stájového mikroklimatu bez síťového zdroje proudu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zařízení na simultánní měření stájového mikroklimatu bez síťového zdroje proudu. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich a KNÍŽEK, Josef.. Česká republika. Užitný vzor CZ 19490 U1. 2009-04-06.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz9030.pdf
Abstrakt

Řešení se týká zařízení na simultánní měření stájového mikroklimatu bez síťového zdroje proudu, které je schopno pracovat celý den.

OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat