Zařízení na stanovení aerobní stability siláží

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a NUTRIVET, S.R.O. POHOŘELICE.. Zařízení na stanovení aerobní stability siláží. Autoři: LOUČKA, Radko a JAMBOR, Václav.. Česká republika. Užitný vzor CZ 23148 U1. 2012-01-02.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz12017.pdf
Abstrakt

Zařízení podle vynálezu je založeno na kontinuálním měření teplot siláží poté, kdy se při odběru ze silážních prostor k nim dostane vzduch s kyslíkem. Siláž (100 g sušiny) je při měření uložena v nádobách, které jsou izolovány 10 cm vrstvou polystyrénu. Zařízení může být využito ve všech zemědělských laboratořích nebo větších zemědělských podnicích, neboť umožňuje jednoduché a kontinuální měření.

ProjektFaktory ovlivňující nutriční hodnotu kukuřičných siláží
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat