Zařízení pro hodnocení konzervace píce za ideálních anaerobních podmínek

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zařízení pro hodnocení konzervace píce za ideálních anaerobních podmínek. Autoři: LOUČKA, Radko, KOUKOLOVÁ, Veronika, TYROLOVÁ, Yvona a VÝBORNÁ, Alena.. Česká republika. Užitný vzor . 2018-02-13.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz18063.pdf
Abstrakt

Řešení se týká jednoduchého zařízení, pomocí kterého lze zjistit vliv zvoleného faktoru na průběh a výsledek fermentačního procesu siláží za ideálních anaerobních podmínek. K testaci silážování za ideálních anaerobních podmínek lze využít vakuové odsátí vzduchu z konzervované píce, uložené ve speciální fólii. Do sáčku ze speciální fólie se nasype odvážené množství řezanky a otevřený konec fólie se vloží do přístroje VaxSy. Po zapnutí se ze sáčku vysaje vzduch a následně se fólie zataví. Sáček se uchovává v temném prostředí při zvolené stabilní teplotě (obvykle 20 nebo 25 °C). Po minimálně 40 dnech fermentace se sáček otevře a obsah se pošle do laboratoře k chemickým analýzám.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat