Zařízení pro modelování průvanu pro výzkumné účely termoregulace zvířat

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zařízení pro modelování průvanu pro výzkumné účely termoregulace zvířat. Autoři: DOLEJŠ, Jan, TOUFAR, Oldřich a KNÍŽEK, Josef.. . Patentový spis CZ 306089 B6. 2016-06-22.
Kateg. publikacePatenty
Interní odkaz16076.pdf
Abstrakt

Řešení se týká zařízení pro modelování průvanu pro výzkumné účely termoregulace zvířat. Jeho základ tvoří uzavřená klimatizovaná stájová jednotka (16) s pevnou vnitřní dělicí přepážkou (7), která v uzavřené klimatizované stájové jednotce (16) vytváří experimentální sekci (1) a chladnou sekci (2) o různých vnitřních teplotách. Obě sekce jsou propojeny v podlaze (14) přes podroštový kanál (8) potrubím (6). Volný konec potrubí (6) v experimentální sekci (1) je upevněn upínací sponou (10) k držáku (9) potrubí a pevný konec potrubí (6) v chladné sekci (2) je upevněn sponou (5) k axiálnímu ventilátoru (3), který je umístěn v držáku (4) ventilátoru. V experimentální sekci (1) je umístněna termografická kamera (13). Fixační klec (11) pro zvíře (12) je upevněna horizontálním třmenem (15).

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat