Zařízení pro oddělování částic krmiv mokrou cestou

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a NUTRIVET, S.R.O. POHOŘELICE.. Zařízení pro oddělování částic krmiv mokrou cestou. Autoři: LOUČKA, Radko, TYROLOVÁ, Yvona,VÝBORNÁ, Alena, JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, HOMOLKA, Petr a JAMBOR, Václav.. Česká republika. Užitný vzor CZ 31980 U1. 2018-08-14.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz18129.pdf
Abstrakt

Řešení se týká zařízení, které umožňuje v krmivu nebo ve směsné krmné dávce (TMR) změřit poměr částic, jednak které ve vodě plavou a jednak které klesnou ke dnu nádoby.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat