Zařízení pro stanovení stravitelnosti NDF u krmiv

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zařízení pro stanovení stravitelnosti NDF u krmiv. Autoři: JANČÍK, Filip, KUBELKOVÁ, Petra, LOUČKA, Radko, HLADKÁ, Vlasta, HOMOLKA, Petr a KOUKOLOVÁ, Veronika.. Česká republika. Funkční vzorek FV/VÚŽV/07/2022. 2022-12-05.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz22193.pdf
Abstrakt

Předkládané zařízení je určeno pro inkubaci vzorků krmiv v enzymatických roztocích, simulujících trávení různými druhy hospodářských zvířat, za předpokladu, že není metodicky vyžadováno anaerobní prostředí. Je určeno pro menší množství vzorků (1 až 8 vzorků). Zařízení je využitelné zejména v laboratořích, které nemají k dispozici inkubátory či jiná nákladná zařízení na stanovování stravitelnosti živin u různých druhů krmiv. Zařízení je využitelné pro celou řadu metod. Výhodou je cenová dostupnost zajištěná i tím, že využívá část zařízení, která jsou běžně v laboratořích užívána.

ProjektTransfer výsledků výzkumu, vývoje a inovací do praxe v oblasti chovu hospodářských zvířat a jeho další ekonomické zefektivnění
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat