Zařízení pro zjišťování kvality fermentace a bilanční stravitelnosti siláží

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI. Zařízení pro zjišťování kvality fermentace a bilanční stravitelnosti siláží. Autoři: LOUČKA, Radko, JAMBOR, Václav, HOMOLKA, Petr, KOUKOLOVÁ, Veronika a KOUKOLOVÁ, Marie.. Česká republika. Užitný vzor CZ 031458 U1. 2018-02-13.
Kateg. publikaceUžitný vzor; prototyp; právní norma; ověřená technologie
Interní odkaz18062.pdf
Abstrakt

Řešení se týká jednoduchého zařízení, pomocí kterého lze zjistit vliv zvoleného faktoru na stravitelnost živin siláží. Zařízení je tvořeno IBC kontejnerem s kovovým opláštěním, který je umístěn na podložce a je zbaven své horní části. Dovnitř kontejneru je vložena silážní plachta, která kopíruje vnitřní povrch kontejneru a přesahuje jeho horní okraj tak, že po jejím naplnění udusanou siláží tuto siláž zcela anaerobně uzavírá, přičemž je zatížena zátěží.

ProjektOmezení rizik spojených s výživou skotu s vysokou užitkovostí
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat