Zásady biosecurity v chovech ovcí

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITL, K., 2010 Zásady biosecurity v chovech ovcí. In IX. Konference DDD  Přívorovy dny. Praha: Sdružení DDD, s. CD. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10153.pdf
Abstrakt

Biosecurita představuje strategii managementu zaměřenou na minimalizaci možnosti průniku patogenních mikroorganismů na farmu (externí biosecurita) a jejich šíření v chovu (interní biosecurita) s cílem prevence ohrožení zdraví zvířat nebo kvality produktů na farmě. Zavedení a dodržování plánu biosecurity je důležité také proto, že zavlečení infekce do chovu významně naruší ekonomickou rentabilitu chovu snížením užitkovosti z důvodu onemocnění a příp. úhynů zvířat včetně zvýšení nákladů spojených s léčbou. V principu je možno říci, že se jedná o komplex preventivních opatření směřujících k zabránění průniku infekčního agens do chovu prostřednictvím osob (hygienická smyčka), zvířat (volně žijící zvěř, ptactvo, domácí zvířata), technologickými systémy a zařízením (technologie ustájení, krmení, napájení, odklizu exkrementů, větrání). Dobrý management může významně pomoci při snížení negativního účinku faktorů chovného prostředí.

ProjektVliv chovného prostředí a způsobu dojení na welfare, užitkovost a kvalitativní vlastnosti mléka dojných ovcí
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat