Zásady biosekurity v chovech dojeného skotu

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Zásady biosekurity v chovech dojeného skotu. Náš chov, 2013, roč. 73(6, příloha), s. 3-7. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz13074.pdf
Abstrakt

Optimální podmínky chovného prostředí jsou nezbytné pro dosažení genetického potenciálu zvířat. Biosekurita, jako nedílná součást managementu zdraví stáda, je významným předpokladem produkce zdravotně nezávadných a biologicky plnohodnotných surovin a potravin živočišného původu. Byla shro­mážděna a analyzována jednotlivá komplexní preventivní opatření, která mají zabránit pronikání infekčních agens do chovu prostřednictvím osob, zvířat, technologických systémů a zařízení (technologie ustájení krmení a napájení, dojení, odstraňování exkrementů), transportu včetně hygienických opatření chovu. Vytvoření individuálního plánu biosekurity je zaměřeno na omezení pravděpodobnosti přenosu onemocnění, jak v rámci jednoho chovu (hospodář­ství), tak i mezi jednotlivými chovy hospodářských zvířat.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat