Zásady biosekurity v chovech drůbeže

NOVÁK, Pavel a MALÁ, Gabriela. Zásady biosekurity v chovech drůbeže. Náš chov, 2014, roč. 74(12, příloha Biosekurita v chovech drůbeže), s. 4-13. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz14153.pdf
Abstrakt

Preventivní opatření v chovech drůbeže jsou směrována jednak k zamezení zavlečení nákazy do chovu a jednak mají za cíl omezení mikroflóry uvnitř chovu již existující, tzn. prevenci mikrobiální únavy prostředí v líhních – odchovu kuřat – chovu nosnic – výkrm kuřat. Mikrobiální únava prostředí se projevuje jednak depresí růstu, jednak potenciálním narušením zdravotního stavu zvířat. To je významné nejen v chovech s vyšší koncentrací zvířat, ale samozřejmě také i v líhních s častým střídáním populací, kde dochází k vysokému zatížení prostoru i jeho okolí.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat