Zásady kŕmenia teliat mliečnymi nápojmi

BUČKOVÁ, Katarína a ŠÁROVÁ, Radka. Zásady kŕmenia teliat mliečnymi nápojmi. Krmivářství, 2020, roč. 24(4), s. 21-24. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz20139.pdf
Abstrakt

V tomto článku prinášame prehľad zásad kŕmenia teliat mliečnymi nápojmi. Z hľadiska mliečnej výživy najprv sumarizujeme rozdiely v odchove mliečnych teliat v stáde s matkou v porovnaní s ich konvenčným odchovom. Ďalej sa venujeme hlavne problematike objemu mliečneho nápoja, frekvencii kŕmení, spôsobu napájania a odstavu teliat, pričom sme sa do kontextu českých chovov snažili zasadiť aktuálne vedecké poznatky.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníEtologie