Zásady sanitace napájecích systémů v chovech hospodářských zvířat

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a TITTL, K. Zásady sanitace napájecích systémů v chovech hospodářských zvířat. Veterinářství, 2014, roč. 64(10), s. 783-791. ISSN 0506-8231.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz14186.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na problematiku významu vody pro organismus zvířat vyúsťující do oblasti významu sanitace napájecích systémů v chovech hospodářských zvířat. Napájecí voda má rozhodující vliv na užitkovost i zdraví zvířat. Fyziologickou potřebu vody pro jednotlivé druhy a kategorie zvířat ovlivňují vnitřní -zvíře (druh, kategorie, hmotnost, užitkovost, pohybová aktivita), a jeho zdravotní stav a vnější faktory -stájové mikroklima a technologické systémy chovu (ustájení, krmení, napájení, větrání aj.). Předpokladem udržení kvalitativních i hygienických ukazatelů vody, určené pro napájení hospodářských zvířat včetně provozní spolehlivosti napáječek je pravidelné čištění a dezinfekce napájecích systémů chemickými a fyzi­kálními metodami. Čištění je zaměřeno na odstranění nečistot a dezinfekce na devitalizaci mikroorganis­mů v napájecích systémech.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat