Zásady správného odchovu telat

STANĚK, Stanislav a ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa., 2016 Zásady správného odchovu telat. In Den otevřených dveří. Havlíčkova Borová: Havlíčkova Borová zemědělská a.s., s. 1-29. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16085.pdf
Abstrakt

V příspěvku byly shrnuty principy pasivní imunity telat a faktory, které ovlivňují úroveň napájení telat. Výsledky pochází z 32 chovů dojeného skotu v ČR, kde dochází k odběrům mleziv (z I. dojení) a odběrům krví telat mezi 2. až 7. dnem jejich věku. Průměrná velikost chovu byla 489 krav holštýnského skotu (Holstein) a 298 krav českého strakatého skotu (Czech Fleckvieh). Imunologická kvalita byla hodnocena metodou RID (Radial immunodiffusion). Z 956 vzorků splnilo požadavek nad 50 g/l IgG 79 % vzorků. Korelace mezi RID a hodnotami získanými digitálním refraktometrem MISCO byla r = 0,59. Mikrobiologická kvalita byla hodnocena u 772 vzorků. Obsah CFU nad 100000 CFU/ml byl zjištěn u 71 % hodnocených vzorků. Indikátor fekálního znečištění E. coli nad 5000 CFU/ml pak u 17 % vzorků (N=780). Množství IgG v séru telat (2. až 7. den jejich věku) stanovené RID u 737 vzorků byl u 38 % vzorků nad 15 g/l, 24 % vzorků mezi 10 až 15 g/l a 38 % pod hodnotou 10 g/l.

ProjektKomplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat