Zátěžové pytle pozitivně ovlivňují kvalitu siláží

LOUČKA, Radko. Zátěžové pytle pozitivně ovlivňují kvalitu siláží. Krmivářství, 2012, roč. 16(5), s. 26-29. ISSN 1212-9992.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12103.pdf
Abstrakt

Zátěžové pytle naplněné štěrkem, položené těsně jeden za druhým na silážní plachtu v blízkosti silážní stěny, zajistí lepší anaerobní izolaci siláží než pneumatiky. Důkazem jsou statisticky významné rozdíly (P

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat