Zdraví vemene a ekonomika chovu dojených koz

KRUPOVÁ, Zuzana, KRUPA, Emil a RYCHTÁŘOVÁ, Jana. Zdraví vemene a ekonomika chovu dojených koz. Náš chov, 2018, roč. 78(12), s. 40-43. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz18225.pdf
Abstrakt

Počet somatických buněk v mléce se obvykle používá jako nepřímý indikátor zdraví vemene. Vyhodnocení vlivu tohoto znaku na ekonomiku produkce je možné uskutečnit přímo pomocí platebního systému mléka. V případě prodeje mléčných komodit může být vliv zdraví vemene zatím stanoven jen nepřímo. Využití klinické mastitidy pro ekonomické hodnocení vlivu zdraví se jeví jako alternativní řešení. V každém případě bude důležité přesné definování znaku a jeho vztahu k ostatním vlastnostem.

ProjektCelostátní informační systém genetického hodnocení hospodářských zvířat, Výzkum faktorů ovlivňujících rentabilitu, kvalitu a bezpečnost mléka a mléčných produktů v chovech malých přežvýkavců v ČR, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat