Zdravie paznechtov a reprodukcia vs zisk

KRPÁLKOVÁ, L. a ŠTÍPKOVÁ, M. Zdravie paznechtov a reprodukcia vs zisk. Rolnické noviny, 2016, roč. 2016(11-09), s. 18-20. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz16227.pdf
Abstrakt

Cílem této studie bylo vyhodnotit vztah mezi zdravím paznehtů a délkou mezidobí s produkčními a ekonomickými ukazateli stáda. Množství (% krav) a četnost onemocnění paznehtů roste s pořadím laktace, s výší užitkovosti a i s prodlužujícím se mezidobím. Mezi podniky existuje velká variabilita. Nejvíce onemocnění paznehtů bylo zjištěno v prvním, druhém a pátém měsíci laktace. Zjištěné množství onemocnění souvisí s četností ošetření paznehtů (ořez). Analýza ukazatelů plodnosti ukázala, že stáda s nejdelším mezidobím (≥430 dní) dosahují nejvyšší mléčné užitkovosti, ale také nejvyššího procenta onemocnění končetin. Plodnost a onemocnění končetin jsou vlastnosti nízce dědivé a proto zejména dobrý management stáda a prevence může snížit procento vyřazení zvířat z důvodů poruch plodnosti a onemocnění končetin.

ProjektVýzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí
OdděleníChov skotu