Zdravotní klíč strukturovaný k vedení databáze nemocí dojeného skotu

VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i., BRNO, VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO.. Zdravotní klíč strukturovaný k vedení databáze nemocí dojeného skotu. Autoři: ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, FLEISCHER, Petr, PECHOVÁ, Alena, STANĚK, Stanislav, SKŘIVÁNEK, Miloslav, ZAVADILOVÁ, Ludmila a BAUER, Jiří.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-86895-86-4. 2016-12-21.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz16213.pdf
Abstrakt

V rámci metodiky byl vytvořen univerzální Zdravotní klíč pro veterinární lékaře a chovatele, který bude základem pro vypracování, zavedení a užívání jednotného elektronického systému evidence výskytu zdravotních poruch a aplikovaných léčivých přípravků v chovech dojeného skotu v České republice. Vypracovaný zdravotní klíč je plně kompatibilní s mezinárodním ICAR centrálním zdravotním klíčem, ze kterého vychází.

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik
Ke stažení 16213
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat, Technologie a technika chovu hospodářských zvířat