Zdravotní stav mléčné žlázy, jakost a nákupní ceny mléka

KVAPILÍK, Jindřich, KUČERA, Josef, HANUŠ, Oto, ŘÍHA, Jan, SEYDLOVÁ, Růžena, URBAN, Petr, KOPUNECZ, Pavel a JEDELSKÁ, Radoslava. Zdravotní stav mléčné žlázy, jakost a nákupní ceny mléka. Náš chov, 2017, roč. 77(5), s. 25-28. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17048.pdf
Abstrakt

Nákupní ceny mléka jsou (spolu s náklady) hlavní ekonomickou položkou chovu dojených krav. U cen stanovovaných mlékárnami existuje určitá možnost jejich zvýšení zlepšením ukazatelů jakosti mléka. Poněvadž většina ukazatelů jakosti mléka souvisí se zdravotním stavem vemene krav, byl vztah mezi ukazateli jakosti a cenami mléka orientačně vyhodnocen. Bazénové vzorky mléka byly v letech 2012 až 2015 odebírány v 11 experimentálních stájích. Tržní produkce mléka dosáhla za hodnocené období 7 999 litrů na krávu a rok při kolísání mezi stájemi od 6 150 do 10 523 litrů. Z hodnocení vyplynulo, že průměrné počty somatických buněk se liší podle výrobní oblasti, velikosti stáda, dojicí techniky a počtu dojení. Za období 2012 až 2015 dosáhl ze všech 522 vzorků vypočítaný průměrný počet somatických buněk 209 tis./ml, celkový počet mikroorganismů 25 tis./ml, tučnost mléka 3,84 % a obsah bílkovin 3,39 %. Z korelačních a regresních vztahů vyplývá, že hlavní hodnocené jakostní ukazatele lze zlepšit snížením počtu somatických buněk v mléce. Z výsledků zjištěných v rámci řešení vztahu složení bazénových vzorků a cen mléka mimo jiné vyplynulo, že ukazatele lze využít k odhadu jejich vlivu na nákupní cenu mléka.

ProjektVýzkum, nové produkty a služby pro vytvoření centra prevence, detekce a podpory léčby mastitid, Rozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu