Zdrowie i šrodowisko jako czynniki warunkujace efektywnošč produkcji owczarskiej

BONCZAR, G., MILERSKI, Michal et al. Zdrowie i šrodowisko jako czynniki warunkujace efektywnošč produkcji owczarskiej. Krakow: Akademia Rolnicza, 2007, 90 s. ISBN ISBN 978-83-89648-69
Kateg. publikaceMonografie; brožury; knihy; kapitoly v knize
Počet stran90
Interní odkaz7288.pdf
Abstrakt

W czeskim owczarstwie doszło na przestrzeni ostatních dwudziestu lat do zaczących zmian. Pogłowie owiec spadlo z 430 tys. sztuk w roku 1990 do 84 tys. sztuk w roku 2000. Glównym produktem chowu owiec stała się jagnięcina. W ramach hodlali owiec prowadzone są szacowania wartości hodownannych za pomocą metody BLUP Animal Model.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat