Zemědělství 4.0 a živočišná výroba aneb více nemusí vždy znamenat lépe

NOVÁK, Pavel, MALÁ, Gabriela a PRÁŠEK, Josef. Zemědělství 4.0 a živočišná výroba aneb více nemusí vždy znamenat lépe. Náš chov, 2022, roč. 82(7), s. 66-68. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22099.pdf
Abstrakt

Práce je zaměřena na analýzu výhod a nevýhod zavádění a rozvíjení principů moderního hospodaření, moderních technologií, automatizace, digitalizace a robotizace v chovech hospodářských zvířat.

ProjektVliv úrovně managementu chovu a prevence chorob hospodářských zvířat, včetně biosecurity na snížení spotřeby antimikrobiálních látek a šíření antimikrobiální rezistence
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat