Zevnějšek a dlouhověkost holštýnských dojnic

ZAVADILOVÁ, Ludmila, NĚMCOVÁ, Eva a ŠTÍPKOVÁ, Miloslava. Zevnějšek a dlouhověkost holštýnských dojnic. Náš chov, 2012, roč. 72(6), s. 28-30. ISSN .
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz12031.pdf
Abstrakt

Analýzou přežitelnosti byly vyhodnoceny vztahy mezi souhrnnými charakteristikami zevnějšku (mléčný charakter, kapacita, stavba těla, vemeno, končetiny a celkové hodnocení), výškou v kříži v cm a funkční dlouhověkostí u 116 369 holštýnských krav. Bylo zjištěno, že funkční dlouhověkost nejvíce souvisí s mléčným charakterem a nejméně pak s hodnocením končetin či kapacitou. Krávy s nejvyšší třídou pro mléčný charakter vykazují nejvyšší riziko vyřazení a naopak. U vemene, končetin, kapacity i stavby těla bylo spojeno s nejvyšším vyřazováním nejnižší hodnocení těchto charakteristik. Více byly vyřazovány krávy s výškou v kříži nad 145 cm než krávy s výškou v kříži pod 145 cm. 

ProjektVýzkum faktorů ovlivňujících zdraví a dlouhověkost dojnic
OdděleníChov skotu, Genetika a šlechtění hospodářských zvířat