Zhodnocení genetické variability Přeštického černostrakatého plemene

KRUPA, Emil, ŽÁKOVÁ, Eliška a KRUPOVÁ, Zuzana. Zhodnocení genetické variability Přeštického černostrakatého plemene. Chovatelské listy, 2019, roč. 2019(1), s. 36-37. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz19267.pdf
Abstrakt

Z vyhodnocení genetické variability vyplývá, že u populace Přeštické černostrakaté plemeno byl maximální počet známých předků 14 generací. V průměru měla všechna zvířata známé předky do páté generace. Průměrný celkový inbríding byl 4,41% s průměrným nárůstem mezi posledními generacemi až o 1,58%. Koeficient ibrídingu v posledních letech kontinuálně narůstá s vyšším podílem inbrídingu získaného za poslední čtyři generace. Vliv inbrídingu byl na sledované znaky statisticky průkazný ale nízký. Vyšší vliv byl zaznamenán u reprodukčních znaků (zejména mezidobí a všech narozených selat). Korelační koeficient mezi novým a starým inbrídingem byl 31%.

ProjektVytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat