Získávání kvalitního mleziva na farmě a jeho kontrola

VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI a VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, v.v.i. V BRNĚ. Získávání kvalitního mleziva na farmě a jeho kontrola. Autoři: STANĚK, Stanislav, ŠLOSÁRKOVÁ, Soňa, FLEISCHER, Petr, NEJEDLÁ, Eliška, KREJČÍ, Josef a ZOUHAROVÁ, Monika. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-88233-49-7. 2018-12-07.
Kateg. publikaceMetodiky certifikované; metodiky; software
Interní odkaz18282.pdf
Abstrakt

Metodika rozšiřuje a uceluje znalosti o aktuálních postupech správného získávání, uchovávání a případně ošetřování mleziva určeného pro napájení novorozených telat k zajištění jejich imunitní výbavy a snížení rizika přenosu infekčních onemocnění. Popisuje faremní možnosti rychlého a efektivního hodnocení (odhadu) kvality mleziva, které je jedním ze základních pilířů zajištění dobrého zdraví telat v průběhu jejich odchovu. Obsahuje obrazovou přílohu jako praktický návod.

ProjektKomplexní řízení mlezivové výživy telat a její zlepšování jako přirozený nástroj k podpoře zdraví telat, tlumení nákaz a snížení potřeby antibiotik
Ke stažení 18282
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat